Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται;

Σε ασκήσεις του σχολικού βιβλίου έχουμε ράβδους από την οποία κρέμονται κάποια βαράκια ή ένας ελαιοχρωματιστής είναι πάνω σε μια δοκό και παίρνοντας τις δυνάμεις που ασκούνται στη δοκό σημειώνουμε συνήθως και τα βάρη των άλλων σωμάτων. Προφανώς αυτό είναι λάθος. Το βάρος οποιουδήποτε σώματος ασκείται στο ίδιο το σώμα και όχι κάπου αλλού. Εξάλλου πόσο προσοχή δίνουμε στη φράση του βιβλίου για την ισορροπία στερεού: «Όταν η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν, αν υπάρχουν ροπές αυτές θα οφείλονται σε ζεύγη δυνάμεων…… επομένως η συνισταμένη ροπή να είναι μηδέν ως προς ένα οποιοδήποτε σημείο»;
Πάνω στο τελευταίο σημείο μπορείτε να δείτε και την ανάρτηση: Ισορροπία-ροπές και κάθετη αντίδραση.
…………………………………………
Μια ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους ℓ και μάζας Μ=3kg μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από άξονα που διέρχεται από το μέσον της. Πάνω στη ράβδο στηρίζεται ένα σώμα Σ, μάζα m=2kg, το οποίο θεωρείται υλικό σημείο, σε απόσταση από το άκρο Α ίση με ℓ/4. Το άλλο άκρο Β της ράβδου είναι δεμένο με κατακόρυφο νήμα, με αποτέλεσμα η ράβδος να μην στρέφεται.
Το σύστημα αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα ανελκυστήρα (ασανσέρ) ο οποίος κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=2m/s2.
i)   Να υπολογίστε την τάση του νήματος.
ii)  Να εξετάσετε την ορθότητα της πρότασης: «Για  να υπολογίσουμε τη δύναμη που  δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής, αρκεί να πάρουμε ότι το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς το άκρο Β ίσο με μηδέν»
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου