Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Δύο πυκνωτές και δύο πηνία

Στο παρακάτω κύκλωμα δίνονται Ε=20V, R=10Ω, L1=L2=100mH και C1=C2=10μF. Ένα βλήμα  κινούμενο οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=80m/sec  μπορεί να συμπαρασύρει στο περασμά του όλους τους αβαρείς  μεταγωγούς χωρίς απώλεια ενέργειας. O μεταγωγέας Α  βρίσκεται σε μόνινη θέση έτσι ώστε το  ρεύμα στο πρώτο πηνίο να είναι σταθεροποιημένο ενώ οι πυκνωτές είναι αφόρτιστοι. Την χρονική στιγμή t=0 το βλήμα χτυπά το μεταγωγέα Α. Η απόσταση μεταξύ των μεταγωγέων ΑΒ είναι σταθερή και ίση με D1=4πcm και των μεταγωγέων ΒΓ είναι D2=12πcm.
Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των φορτίων των κάτω οπλισμών του κάθε πυκνωτή σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου