Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

H κρούση επιφέρει μετακίνηση διακόπτη και Ηλεκτρική ταλάντωση.

Στο παρακάτω κύκλωμα ο αβαρής μεταγωγέας Α  μπορεί να κινείται  oριζόντια χωρίς τριβές από τη θέση Γ στην θέση Δ .
Τα ελατήρια έχουν σταθερές Κ12=103N/m και το φυσικό τους μήκος ταυτίζεται με τις θέσεις Γ και Δ ενώ τα σώματα έχουν ίδια μάζα m1=m2=0,1Κg. Συσπειρώνουμε το ελατήριο με σταθερά Κ1 κατά Α και  την στιγμή t=0 αφήνουμε το σύστημα να εκτελέσει ταλαντώσεις H μπαταρία έχει ΗΕΔ Ε=8V η αντίσταση είναι  R=8Ω ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=10mH και ο αφόρτιστος αρχικά πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=40mF. Μετά από τρεις κεντρικές και ελαστικές  κρούσεις η σφαίρα με μάζα m2  σταματάει  ακαριαία μέσω μίας εξωτερικής δύναμης και ο μεταγωγέας μένει ακίνητος στην θέση Δ.
A)   Να βρεθεί  η ενέργεια που έδωσε η πηγή του συνεχoύς ρεύματος στο κύκλωμα L-C.
B)   Nα γίνει η  γραφική παράσταση του φορτίου του κάτω οπλισμού του  πυκνωτή σε συνάρτηση το χρόνο.
Nα υποτεθεί ότι στο κύκλωμα R-L  όταν  επιστρέφει ο μεταγωγέας στην θέση  Γ το ρεύμα προλαβαίνει να αποκατασταθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου