Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Διπλή αλλαγή θέσης ισορροπίας

Tα ελατήρια στο παρακάτω σχήμα έχουν ίδιο φυσικό μήκος  Lo=0,6m έχουν σταθερές Κ1 = K2=200N/m και είναι στερεωμένα στην ίδια κατακόρυφο στα σημεία Α και Β και σε απόσταση ΑΒ=1,2m.
Πάνω στο ελατήριο  με σταθερά Κ1 ισορροπεί δεμένο  σημειακό σώμα μάζας Μ1=2Kg. Από τη θέση Α εκτοξεύουμε κατακόρυφα δεύτερο σημειακό μάζας Μ2=2Κg με αρχική ταχύτητα Uo=4 m/sec με αποτέλεσμα τα δύο σώματα να συγκρουστούν πλαστικά. Αν μετά την πλαστική κρούση το σύστημα των δύο σωμάτων ενώνεται ακαριαία και χωρίς απώλεια ενέργειας  με το δεύτερο ελατήριο σταθεράς Κ1 να βρεθούν:
A)  Η απώλεια ενέργειας κατά την πλαστική κρούση
Β)  Η ενέργεια ταλάντωσης που θα εκτελέσει τελικά  το σύστημα
Γ)  Ο χρόνος μετά την κρούση που θα χρειασθεί το σύστημα των δύο σωμάτων μέχρι να αποκτήσει για πρώτη φορά την μέγιστη ταχύτητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου