Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Ταλάντωση και αρχική φάση

Ένα σώμα το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, την χρονική στιγμή t=0 μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ x=-A και x=A του άξονα ταλάντωσης. Η θέση στην οποία βρίσκεται τη χρονική στιγμή t=0 και η κατεύθυνση κίνησής του, δηλαδή οι αρχικές συνθήκες, θα καθορίσουν την αρχική φάση της ταλάντωσης. Στο επισυναπτόμενο αρχείο, απεικονίζονται διάφορες πιθανές θέσεις (χαρακτηριστικές) όπου μπορεί να βρίσκεται το σώμα την χρονική στιγμή t=0 (και προσοχή δεν είναι μόνο αυτές, είναι και οποιοαδήποετε άλλη μεταξύ αυτών) και οι αντίστοιχες τιμές αρχικής φάσης.


Ταλάντωση και αρχική φάση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου