Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Επιλέξτε τα σωστά διαγράμματα σε μια ταλάντωση.

Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ ξεκινώντας από τη θέση x=+Α για t=0. 
i)  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά, την Κινητική, Δυναμική και την Ενέργεια ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο;
ii) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την απομάκρυνση, τη ταχύτητα και την συνισταμένη δύναμη σε συνάρτηση με το χρόνο;
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου