Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Δύο υγρά που δεν αναμιγνύονται

 
Σε ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο περιέχονται δύο υγρά Α και Β, τα οποία δεν αναμιγνύονται, με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα, όπου ρ12. Στο σχήμα βλέπετε τα ύψη y1 και y2 των δύο υγρών στο δοχείο.
i)  Για το ύψος h του υγρού Α στον λεπτό ανοικτό κατακόρυφο σωλήνα (το πέτασμα μας κρύβει το ύψος)  ισχύει:
α) h < y,   β) h=y1,   γ) y1 < h < y1+y2,   δ) h=y1+y2.
ii) Τοποθετούμε στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού Β, ένα έμβολο το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, με βάρος w=w1-w2, όπου w1 το βάρος του υγρού Α και w2 το βάρος του Β. Τότε το ύψος του υγρού στον σωλήνα γίνεται:
α) h= 2y1,  β) h=2y2,  γ) h=y1+y2,  γ)  h=2y1-y2.
Δίνεται ότι η μετακίνηση του υγρού στον λεπτό σωλήνα δεν μεταβάλλει τα ύψη των υγρών στο δοχείο.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου