Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Από την δύναμη στο δάπεδο, στην δύναμη στον πυθμένα

 
Σε οριζόντιο επίπεδο ισορροπεί ένα σώμα Σ, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, βάρους 1.000Ν και εμβαδού βάσης Α= 0,5m2.
i)  Να βρεθεί η δύναμη που το σώμα Σ ασκεί στο δάπεδο στις εξής περιπτώσεις:
 α) Έχει παραμείνει αέρας μεταξύ του σώματος και επιπέδου.
β) Έχει αφαιρεθεί ο αέρας (χρησιμοποιούμε το σώμα Σ σαν μια βεντούζα) μεταξύ σώματος και δαπέδου.
ii) Το ανοικτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδόν βάσης επίσης Α και περιέχει νερό μέχρι ύψος h=1m. 
α) Να βρεθεί η δύναμη που το νερό ασκεί στον πυθμένα του δοχείου.
β) Να συγκριθεί η παραπάνω δύναμη με το βάρος του νερού που περιέχεται στο  δοχείο.
Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ρa, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου