Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Εφαρμογές στη δυναμική του κέντρου μάζας στερεού σώματος
Εφαρμογή 1η
Ομογενής δίσκος ακτίνας R ηρεμεί στην άκρη λείου οριζόντιου τραπεζιού με το κέντρο του Κ να βρίσκεται στην κατακόρυφη που διέρχεται από την γωνία Ο του τραπεζιού. Δίνουμε στο δίσκο μια αμελητέα αρχική ταχύτητα και αυτός αρχίζει να στρέφεται περί το Ο χωρίς να ολισθαίνει. Να υπολογίσετε:

Εφαρμογές στη δυναμική του κέντρου μάζας στερεού σώματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου