Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Που πρέπει να ασκηθεί η δύναμη;


Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας ομογενής τροχός ακτίνας R σε κάτοψη ο οποίος αρχικά είναι
ακίνητος και βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ο τροχός δέχεται τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις οι F2 και F3 ασκούνται στον οριζόντιο άξονα x για τα μέτρα των οποίων γνωρίζουμε F2=10N και F3=10N, ενώ η δύναμη F1 διατηρείται συνεχώς οριζόντια στη διεύθυνση y και η γωνία φ είναι 30ο .
i) Το μέτρο της δύναμης F1 ώστε ο τροχός να μην περιστρέφεται είναι:

α) |F1|=10N               β)|F1|=5N         γ)|F1|=20N

συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου