Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Μια μόνιμη ροή και η πίεση


Κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής, συνδέεται ένας χονδρός οριζόντιος σωλήνας διατομής Α1, ο οποίος καταλήγει σε δεύτερο διατομής Α2= ½ Α1. Μέσω των σωλήνων αυτών έχει αποκατασταθεί μια μόνιμη ροή νερού, το οποίο θεωρούμε ιδανικό ρευστό με παροχή Π1.
i) Η πίεση στο σημείο Α έχει τιμή:
α) pΑ=pατμ,  β) pΑ=pατμ + ½ ρgh,  γ) pΑ=pατμ + ¾  ρgh,  δ) pΑ=pατμ + ρgh
ii) Αν ο σωλήνας δεν στένευε αλλά είχε σταθερή διατομή Α1, τότε για την παροχή Π2 θα είχαμε:
α) Π21,  β) Π2=2Π1,  γ) Π2=4Π1
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Μια μόνιμη ροή και η πίεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου