Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Γεωμετρική και τριγωνομετρική συμβολή.

Σε μία ήρεμη επιφάνεια, σε μία νοητή ευθεία xꞌx, βρίσκονται δύο πηγές Π1 και Π2, στα σημεία Α και Β  αντίστοιχα. Οι δύο πηγές απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και αρχίζουν την χρονική στιγμή t0 = 0, να ταλαντώνονται με εξίσωση y = 0,5ημ10πt (y σε cm). Η ευθεία ε είναι κάθετη στην xꞌx και τέμνει αυτή στο σημείο Β. Δύο σημεία Κ και Λ της ευθείας ε, απέχουν μεταξύ τους απόσταση d1 = 10 cm και αρχίζουν να ταλαντώνονται όταν οι πηγές διανύσουν απόσταση 2,5 cm. Μόλις οι πηγές εκτελέσουν 2 πλήρεις ταλαντώσεις μετά την χρονική στιγμή t1, η ενέργεια ταλάντωσης των Κ, Λ τετραπλασιάζεται.
α. Ποιες οι αποστάσεις r1, r2 του σημείου Κ από τις πηγές Π1 και Π2 αντίστοιχα;
β. Πόσα σημεία της ευθείας ε ταλαντώνονται με πλάτος 1 cm (εκτός του σημείου Β);Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου