Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
Θέμα Α
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 –Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία την συμπληρώνει σωστά.
Α1.Ενα σώμα εκτελεί γ.α.τ. και την χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στην θέση ελάχιστης απομάκρυνσης. Η αρχική φάση της ταχύτητας είναι:
α.0
β. π
γ.3π/2
δ. Καμία από τις παραπάνω
                                                                                                    Μονάδες 5
Α2.Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητα F=-bu
α.H σταθερά b εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου
β.Η σταθερά b δεν εξαρτάται από το σχήμα του αντικειμένου που κινείται
γ. Όταν αυξάνει η σταθερά b η περίοδος ταλάντωσης παρουσιάζει μεγάλη μείωση.
δ. Όταν αυξάνει η σταθερά b η περίοδος ταλάντωσης παρουσιάζει μία μικρή αύξηση που θα την θεωρούμε αμελητέα.
                                                                                                  Μονάδες 5


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ DOC                       AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου