Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Κύλινδρος- Πεζοδρόμιο - Δύναμη F

Κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R βρίσκεται ακίνητος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο μπροστά από ένα πεζοδρόμιο ύψους R/2 (βλέπε σχήμα). Ένα παιδί που βρίσκεται πάνω στο πεζοδρόμιο τραβάει σιγά-σιγά με τη βοήθεια ενός οριζόντιου σχοινιού που δεμένο στην περιφέρεια του, τον κύλινδρο, ασκώντας σε αυτόν οριζόντια δύναμη F
Για συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου