Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Παράλληλες ακτίνες

Οι γωνίες της βάσης ισοσκελούς τριγωνικού πρίσματος είναι 30ο η κάθε μία. Οι δύο παράλληλες φωτεινές ακτίνες Α και Β  κινούνται στον αέρα και πέφτουν κάθετα στη βάση του πρίσματος. Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες Α και Β όταν εξέρχονται από το πρίσμα.

Δίνεται ότι ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για τις συγκεκριμένες ακτινοβολίες είναι n= και nαέρα=1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου