Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Δυναμική ενέργεια ταλάντωσης-Δυναμική ενέργεια ελατηρίου-Δυναμική.....


k
m
Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=1Kg και ισορροπεί ακίνητο στο κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=100N/m. Απομακρύνουμε το σώμα προς τα πάνω μέχρι το ελατήριο να φτάσει στη Θ.Φ.Μ.  και στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο. Να υπολογιστούν: η ελαστική δυναμική ενέργεια του ελατηρίου, η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης, η βαρυτική δυναμική ενέργεια, η ενέργεια ταλάντωσης και η μηχανική ενέργεια του συστήματος :
α) στην ανώτερη θέση ταλάντωσης
k
m
Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=1Kg και ισορροπεί ακίνητο στο κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=100N/m. Απομακρύνουμε το σώμα προς τα πάνω μέχρι το ελατήριο να φτάσει στη Θ.Φ.Μ.  και στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο. Να υπολογιστούν: η ελαστική δυναμική ενέργεια του ελατηρίου, η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης, η βαρυτική δυναμική ενέργεια, η ενέργεια ταλάντωσης και η μηχανική ενέργεια του συστήματος :
α) στην ανώτερη θέση ταλάντωσης
Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=1Kg και ισορροπεί ακίνητο στο κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=100N/m. Απομακρύνουμε το σώμα προς τα πάνω μέχρι το ελατήριο να φτάσει στη Θ.Φ.Μ.  και στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο. Να υπολογιστούν: η ελαστική δυναμική ενέργεια του ελατηρίου, η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης, η βαρυτική δυναμική ενέργεια, η ενέργεια ταλάντωσης και η μηχανική ενέργεια του συστήματος :
α) στην ανώτερη θέση ταλάντωσης
Για συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου