Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Ράβδος- Τοίχος- Κεκλιμένο Επίπεδο.

Το άκρο Β ράβδου ΑΒ, βάρους w ακουμπά πάνω σε λείο κατακόρυφο τοίχο με τον οποίο σχηματίζει γωνία φ. Το κάτω της άκρο Α ακουμπά πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, το οποίο σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία θ.  α) Να βρεθεί η ποια σχέση πρέπει να συνδέει τις γωνίες φ και θ έτσι ώστε η ράβδος να ισορροπεί με την βοήθεια αυτών των επιπέδων. β) Αν θ=30ο να εκφράσετε τη δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον τοίχο και το κεκλιμένο επίπεδο σε συνάρτηση με το w της ράβδου
Για συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου