Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Στάσιμο κύμα

Σε μία χορδή μήκους L=1,5m η οποία είναι δεμένη και στα δύο άκρα της έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Η ταχύτητα διάδοσης των τρέχοντων κυμάτων που από την συμβολή τους δημιουργήθηκε το στάσιμο είναι 12m/s ενώ την χρονική στιγμή t1 όπου η κινητική ενέργεια των υλικών σημείων της χορδής είναι τριπλάσια της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης, η απομάκρυνση ενός σημείου που αντιστοιχεί σε κοιλία είναι yK=+0,1m. Θεωρούμε ως t=0 τη στιγμή που όλα τα μόρια της χορδής διέρχονται από την θέση ισορροπίας τους με αυτά που βρίσκονται πλησιέστερα στο αριστερό άκρο να έχουν u>0.

a) H συχνότητα ταλάντωσης των σωματιδίων του μέσου μπορεί να είναι:

i) 22Hz ii) 20Hz iii) 18Hz

β) Το πλάτος των τρέχοντων κυμάτων που συμβάλλουν είναι

i) 0,05m ii) 0,1m iii) 0,2m

γ) Αν την χρονική στιγμή που τα σωματίδια του μέσου έχουν μηδενική κινητική ενέργεια η απόσταση δύο διαδοχικών κοιλιών είναι d=0,5m, το μήκος κύματος είναι:

i) 0,6m ii) 0,3m iii) 0,25m

δ) Ο αριθμός των δεσμών που σχηματίζονται στην χορδή είναι:

i) 4 ii) 5 iii) 6

ε) Την χρονική στιγμή t= να βρείτε την απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας ενός σημείου της χορδής που απέχει 0,4m από το αριστερό της άκρο

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου