Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Με αφορμή ένα στιγμιότυπο στάσιμου κύματοςΣε μια χορδή μεγάλου μήκους , έχει διαμορφωθεί στάσιμο κύμα της μορφής
y =2Aσυν(2πx/λ)·ημ(ωt), όπου Α = 0,2 m και ω = 20π rad/s.
Στο σχήμα , δίνεται ένα τμήμα του στιγμιότυπου του στάσιμου κύματος αυτού κάποια χρονική στιγμή t1 , στην περιοχή από x = 0 μέχρι το σημείο Μ στη θέση xM = 0,5 m.
Στα σημεία Κ , Λ , Μ είναι δεσμοί , ενώ το υλικό σημείο O στη θέση x = 0 , κινείται κατά την αρνητική φορά.
Να υπολογίσετε:
  1. Το μήκος κύματος λ.
  2. Την ταχύτητα στη θέση x = 0 την χρονική στιγμή t1 .
  3. Σε πόσο χρόνο ,τα υλικά σημεία της χορδής που ταλαντώνονται, θα σταματήσουν να κινούνται για πρώτη φορά μετά την χρονική στιγμή t1.
  4. Τα μέτρα των ταχυτήτων στα σημεία που βρίσκονται στις θέσεις x = xk = [(12k+1)/3]·λ/4 , την χρονική στιγμή t1 , όπου k = 0,1,2,3,….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου