Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ελατήριο και τροχαλία


Η τροχαλία C του διπλανού σχήματος έχει ακτίνα R και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον ακλόνητο άξονά της. Το ιδανικό ελατήριο έχει ελαστική σταθερά k. Ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως μεταξύ του σώματος Β και του οριζόντιου επιπέδου είναι μ.
Στη φάση που φαίνεται, το σώμα Α έχει ταχύτητα υ1 με φορά προς τα κάτω και το ελατήριο είναι συμπιεσμένο κατά d.
Να υπολογιστούν:
a.      Η ταχύτητα του σώματος Α όταν αυτό έχει κατέλθει h.
b.      Η μεταβολή της στροφορμής του συστήματος ως προς τον άξονα περιστροφής της τροχαλίας όταν το σώμα Α κατέλθει κατά h.
c.       Η κεντρομόλος επιτάχυνση ενός σημείου της περιφέρειας της τροχαλίας όταν το σώμα Α έχει κατέλθει κατά h.
Θεωρείστε γνωστή τη ροπή αδράνειας I της τροχαλίας ως προς άξονα περιστροφής της και τη επιτάχυνση της βαρύτητας g καθώς και τα βάρη των σωμάτων Α και Β wA και wB. 
Το νήμα θεωρείται αβαρές και μη εκτατό. Η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς το νήμα να ολισθαίνει στο αυλάκι αυτής.
(Κάντε download το αρχείο  τροχαλία-ελατήριο.doc )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου