Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Μια ταλάντωση ενός συστήματος σωμάτων.

Το σώμα Σ1 μάζας m1=5kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος, προκαλώντας του συσπείρωση κατά 0,25m. Για t=0 αφήνουμε πάνω στο σώμα Σ1 ένα δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2=3kg.


i)  Ν’ αποδειχθεί ότι το σύστημα των δύο σωμάτων θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.
ii)  Να βρεθεί η περίοδος και το πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος.
iii) Να γίνει η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με το χρόνο, της δύναμης που δέχεται το σώμα Σ2 από το Σ1, αν η προς τα πάνω κατεύθυνση θεωρηθεί θετική.
Δίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου