Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Διάθλαση και νόμος του Snell.

ΘΕΜΑ 2ο:
Δίνεται η πορεία μιας μονοχρωματικής ακτίνας, καθώς διέρχεται από ένα ορθογώνιο πρίσμα όπου φ=60°.
i) Ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την ακτνοβολία αυτή είναι ίσος με:
ii) Η γωνία διάθλασης στο σημείο Δ είναι ίση με:
α)  30°,   β)  45°,   γ)  60°,   δ) άλλη τιμή.
iii) Για τη γωνία πρόσπτωσης θ στο σημείο Δ ισχύει
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Δίνονται ημ30°=συν60°= ½ και συν30°=ημ60°= √3/2 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου