Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ DOPPLER

Επισημάνσεις
·         Το φαινόμενο Doppler οφείλεται στην κίνηση πηγής-παρατηρητή
·       Όταν ο παρατηρητής κινείται σε σχέση με ακίνητη πηγή η συχνότητα που αυτός αντιλαμβάνεται (αριθμός των μεγίστων που φτάνουν στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου) είναι διαφορετική από τη συχνότητα της πηγής επειδή αλλάζει η σχετική ταχύτητα διάδοσης του ήχου ως προς τον παρατηρητή
·    Όταν η πηγή κινείται σε σχέση με ακίνητο παρατηρητή η συχνότητα που ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται (αριθμός των μεγίστων που φτάνουν στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου) είναι διαφορετική από τη συχνότητα της πηγής επειδή αλλάζει το μήκος κύματος του ήχου ως προς τον παρατηρητή.
·        Στις σχέσεις που περιγράφουν το φαινόμενο Doppler οι ταχύτητες αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς του μέσου διάδοσης.
·        Όταν το μέσον διάδοσης είναι ακίνητο ως προς το έδαφος τότε προφανώς οι ταχύτητες στις σχέσεις που περιγράφουν το φαινόμενο Doppler συμπίπτουν με αυτές σε σχέση με το έδαφος.
Η συνέχεια από εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου