Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Στερεό με κυκλική διατομή.

ΘΕΜΑ 2ο:
Κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου αφήνεται να κινηθεί ένα στερεό με κυκλική διατομή (σφαίρα, δίσκος, στεφάνη ή κύλινδρος) ακτίνας R και μάζας Μ, η ροπή αδράνειας του οποίου δίνεται από τη σχέση Ι=λ∙ΜR2. Το στερεό κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
i)  Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του στερεού δίνεται από την εξίσωση:
ii)  Καθώς το στερεό κατέρχεται ο λόγος της μεταφορικής προς την περιστροφική κινητική του ενέργεια:
α) αυξάνεται   β) μειώνεται        γ) παραμένει σταθερός.
iii) Είναι σωστό ότι στο στερεό ασκείται  τριβή, το μέτρο της οποίας δίνεται από τη σχέση Τ=μΝ, όπου μ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης;
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις  σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου