Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Ερωτήσεις 2ο Θέμα.

1)  Κατά τη θετική κατεύθυνση σε ελαστική χορδή διαδίδεται αρμονικό εγκάρσιο κύμα χωρίς αρχική φάση με περίοδο Τ και μήκος κύματος λ . Δυο σημεία της χορδής ξεκινούν να ταλαντώνονται με χρονική διαφορά  Τ / 3 . Κάποια στιγμή που και τα δυο σημεία
     ταλαντώνονται , η διαφορά φάσης μεταξύ αυτών είναι :
     α)  2 π / 3 rad          β)  π / 3 rad          γ)  π / 6 rad 
     Δικαιολογήστε την επιλογή σας .
2)  Θεωρούμε δυο λεπτούς δίσκους ( 1 ) , ( 2 ) ίδιας ακτίνας R , οι οποίοι μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές ως προς άξονες που διέρχονται από τα κέντρα τους κάθετα στα επίπεδά τους . Ως  προς τους άξονες αυτούς οι ροπές αδράνειας των δίσκων είναι Ι 1 , Ι 2 αντίστοιχα ώστε  Ι 2 = 4 Ι 1 . Αρχικά οι δίσκοι είναι ακίνητοι . Ασκούμε σε σημείο της περιφέρειας κάθε δίσκου δύναμη μέτρου F
εφαπτομενικής διεύθυνσης . Τη στιγμή που ο δίσκος ( 1 ) ολοκληρώσει πρώτη στροφή , ο ρυθμός παραγωγής έργου της ασκούμενης δύναμης είναι 20 J / s . Τη στιγμή που ο δίσκος ( 2 ) ολοκληρώσει την πρώτη στροφή , ο ρυθμός παραγωγής έργου της  ασκούμενης δύναμης θα είναι :

     α)  20 J / s          β)  40 J / s          γ)  10 J / s          δ)  80 J / s
     Δικαιολογήστε την επιλογή σας .
3)  Στο παρακάτω σχήμα οι λεπτοί όμοιοι δίσκοι ( 1 ) , ( 2 ) μπορούν να στρέφονται χωρίς     τριβές ως προς άξονες που διέρχονται από τα κέντρα τους και κάθετα στο επίπεδό τους . 
Η ροπή αδράνειας των δίσκων ως προς τους άξονες είναι Ι . Ο δίσκος ( 1 ) είναι αρχικά  ακίνητος , ενώ ο δίσκος ( 2 ) στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω 0 . Τη στιγμή t = 0  ασκούμε στους δίσκους τις δυνάμεις με μέτρα F 1 , F 2 , των οποίων το σημείο εφαρμογής και η  κατεύθυνση φαίνεται στο σχήμα . Τη χρονική στιγμή t 1 παρατηρούμε ότι οι δίσκοι στρέφονται ομόρροπα με την ίδια  γωνιακή ταχύτητα μέτρου 2 ω 0 . Για τα  μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση :
       α)  F 1 = F 2 / 2          β)  F 1 = 2 F 2 / 3
       γ)  F 1 = 2 F 2            δ)  F 1 = F 2 / 3
       Δικαιολογήστε την επιλογή σας . 
4)  Ένας δίσκος στρέφεται με στροφορμή μέτρου L 0 ως προς άξονα που περνά από το κέντρο του  με ροπή αδράνειας Ι . Τη στιγμή t = 0 , λόγω ροπής που επιδρά , η στροφορμή του δίσκου μειώνεται με σταθερό ρυθμό L 0 / 4 . Τη στιγμή t 1 = 3 s , η κινητική ενέργεια του δίσκου  μειώνεται με ρυθμό :
       α)  L 0 2 / 16 I          β) L 0 2 / 12 I          γ)  L 0 2 / 3 I          δ)  3 L 0 2 / 4 I
       Δικαιολογήστε την επιλογή σας .
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου