Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Θέμα 2ο: Μέγιστος ρυθμός μεταβολής στροφορμής συστήματος

Ομογενής ράβδος μάζας και μήκους L, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Α και είναι κάθετος σε αυτή. Στο άλλο άκρο Γ της ράβδου είναι στερεωμένη σφαίρα μάζας M αμελητέων διαστάσεων. Η ράβδος είναι αρχικά κατακόρυφη. Κάποια στιγμή μια απειροστά μικρή ώθηση στο άκρο Γ θέτει το σύστημα ράβδου-σφαίρας σε περιστροφική κίνηση.
I) Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος ράβδου-σφαίρας κατά τον άξονα περιστροφής του, παρατηρείται τη στιγμή που το σύστημα διέρχεται από:
Α) την πάνω κατακόρυφη θέση Β) την οριζόντια θέση Γ) την κάτω κατακόρυφη θέση
Δικαιολογείστε την απάντησή σας
II) Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος ράβδου-σφαίρας κατά τον άξονα περιστροφής του, είναι ίσος με:
Α) dLολ/dt = MgL   BdLολ/dt = 3MgL/2    Γ) dLολ/dt = MgL/2
Δικαιολογείστε την απάντησή σας
III) Τη στιγμή που η ράβδος διέρχεται από την οριζόντια θέση, ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της κατά τον άξονα περιστροφής της είναι:
Α) dL1/dt = MgL/2       Β) dL1/dt MgL/2 Γ) dL1/dt < MgL/2
Δικαιολογείστε την απάντησή σας
IV) Τη στιγμή που η ράβδος διέρχεται από την οριζόντια θέση, ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της σφαίρας κατά τον άξονα περιστροφής της ράβδου είναι:
Α) dL2/dt = MgL     Β) dL2/dt MgL    Γ) dL2/dt MgL
Δικαιολογείστε την απάντησή σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου