Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Καμπυλόγραμμη πορεία φωτός

Τι συμβαίνει όταν η ακτινοβολία διαδίδεται σε ένα οπτικό μέσο στο οποίο ο δείκτης διάθλασης μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο;

………………………………………………………………………………………….

Άσκηση – Εφαρμογή


Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η πορεία μιας μονοχρωματικής δέσμης 
φωτός μέσα σε οπτικό μέσο στο οποίο ο δείκτης διάθλασης μεταβάλλεται (κατά συνεχή τρόπο) με το y, δηλαδή n = n(y). Αν η πορεία που ακολουθεί το φως είναι η παραβολή : y = x2/ℓ και ο δείκτης διάθλασης στο κατώτατο στρώμα (y = 0) είναι ίσος με no, να υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης σε τυχαίο ύψος y. (Υπολογίστε δηλαδή τη συνάρτηση n(y) ). Γνωστά θεωρούνται τα no και ℓ.

Απάντηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου