Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Στάσιμα κύματα


Στο παραπάνω σχήμα δίνονται δύο στιγμιότυπα (1) και (2) ενός στάσιμου κύματος που δημιουργείται σε γραμμικό ελαστικό μέσο και περιγράφεται από την εξίσωση . To στιγμιότυπο (1) αντιστοιχεί σε μια χρονική στιγμή t1 ενώ το (2) σε μια άλλη χρονική στιγμή t2=t1+3T/4.


συνέχεια  από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου