Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Στάσιμο κύμα και συντονισμός


Η χορδή του σχήματος έχει μήκος L = 1 m και είναι στερεωμένη στο ακλόνητο σημείο Ο και στο σημείο Β που ταλαντεύεται με πλάτος 1mm και ρυθμιζόμενη συχνότητα. Η χορδή έχει τεντωθεί έτσι ώστε τα κύματα από τον ταλαντωτή να διαδίδονται σ’ αυτήν με ταχύτητα 100 m/s.
1. Βρείτε τις συχνότητες τις χορδής θεωρώντας και το Β ακλόνητο.
2. Γράψτε την εξίσώση του στάσιμου κύματος που προκύπτει με σημείο αναφοράς το Ο.
3. Παραστήσατε γραφικά το πλάτος μιας κοιλίας συναρτήσει της συχνότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου