Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Ο στόχος αυτής της ανάρτησης δεν είναι να παρουσιάσει το θέμα της επιφανειακής
συμβολής εκτός των ορίων της διδακτέας ύλης που περιορίζεται στη μελέτη της συμβολής
κυμάτων που προέρχονται από σύγχρονες πηγές, αλλά να θέσει θέμα με το εάν ασκήσεις
όπως οι 2.47 (σελ 83) και 2.52 (σελ 84-85) που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, αντιστοιχούν στη θεωρία άρα και αποτελούν εν δυνάμει αντικείμενο εξέτασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου