Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Κύματα από το Ψηφιακό Σχολείο

Σε ομογενή ελαστική χορδή διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Τη χρονική στιγμή t=0 το υλικό σημείο Ο της χορδής που βρίσκεται στη θέση x=0 αρχίζει να εκτελεί ΑΑΤ χωρίς αρχική φάση. Το σχήμα παρουσιάζει τη γραφική παράσταση φ=f(x) της φάσης των σημείων της χορδής, τη χρονική στιγμή 4s. Το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων από τα οποία περνά το κύμα είναι A=0,2m. Δύο σημεία Κ και Λ της χορδής βρίσκονται στις θέσεις xK=+1m και xΛ=+1,5m αντίστοιχα.
α. Να γραφεί η εξίσωση του κύματος.
β. Να γραφεί η εξίσωση u=f(x,t) της ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.
γ. Να βρεθούν οι χρονικές στιγμές tΚ και tΛ, στις οποίες τα σημεία Κ και Λ ξεκινούν ταλάντωση.
δ. Να υπολογιστεί η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων των σημείων Κ και Λ την ίδια χρονική στιγμή.
ε. Να γίνει η γραφική παράσταση φ=f(t) του σημείου Λ, από τη στιγμή που ξεκινά να ταλαντώνεται, μέχρι τη στιγμή που θα έχει εκτελέσει μία πλήρη ταλάντωση.
στ. Να γίνει η γραφική παράσταση y=f(t) του σημείου Λ, από τη χρονική στιγμή t=0, μέχρι τη στιγμή που το σημείο Λ έχει εκτελέσει 2 πλήρεις ταλαντώσεις.
ζ. Να βρεθεί η φορά κίνησης του σημείου Λ, τη χρονική στιγμή 4s.
η. Να σχεδιαστεί το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή 8s για τα σημεία του μέσου των οποίων η θέση ισορροπίας έχει τετμημένη x>0 m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου