Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ένα τρίωρο διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Στη διάταξη του σχήματος τα σώματα Α, Β, Γ εκτελούν εξαναγκασμένη ταλάντωση δεμένα στα άκρα τριών ιδανικών ελατηρίων των οποίων τα άλλα άκρα είναι συνδεδεμένα σε μια ράβδο που εκτελεί ταλάντωση σταθερού πλάτους αλλά μεταβλητής  συχνότητας που αρχίζει να αυξάνεται από πολύ μικρές τιμές. Η σειρά με την οποία τα σώματα θα  συντονιστούν είναι:                                                               
          α.   Α-Β-Γ         β.   Β-Α-Γ          γ.  Γ-Α-Β           δ.   Γ-Β-Α

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου