Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Αρμονικό κύμα με αρχική φάση

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους 4cm και συχνότητας 5Hz, διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου, το οποίο θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον προσανατολισμένο άξονα x΄x, προς τη θετική κατεύθυνση. 

Στο σχήμα δίνεται ένα στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t = 0 (τρεις περιπτώσεις), κατά την οποία το κύμα έχει διαδοθεί μέχρι τη θέση x0. Δίνεται ότι τη χρονική στιγμή t = 0 το υλικό σημείο Ο στη θέση x=0, βρίσκεται σε απομάκρυνση y=-2(3)0,5 cm από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα y.
A. Να βρείτε την εξίσωση ταλάντωσης του υλικού σημείου στη θέση x=0.
B. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
C. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
D. Να παραστήσετε γραφικά τη φάση της απομάκρυνσης (ταλάντωσης)
i.   των υλικών σημείων του θετικού ημιάξονα Οx κατά τη χρονική στιγμή t=1s.
ii.  του υλικού σημείου του μέσου που βρίσκεται στη θέση x=29/3 m, σε συνάρτηση με το χρόνο.
Ε. Να κατασκευάσετε το στιγμιότυπο του κύματος για x≥0 τη χρονική στιγμή 13/12s.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου