Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Φθίνουσα Ηλεκτρική ταλάντωση και ενέργεια.

Στο κύκλωμα του σχήματος ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=1μF και έχει φορτισθεί με φορτίο Q, και ο  αντιστάτης έχει αντίσταση R=50Ω. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε τον διακόπτη και ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται. Σε μια στιγμή t1, μικρότερη από Τ/4 το φορτίο του πυκνωτή είναι q1=1μC και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο είναι i=0,02 Α.
  1.  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος τη στιγμή t1;
  2. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο;
  3.   Να σχολιάστε την παρακάτω πρόταση: «κατά τη φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση τη στιγμή που μηδενίζεται το φορτίο του πυκνωτή η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο είναι μέγιστη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου