Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Tα ελατήρια και η συμβολή των κυμάτων

Tα ελατήρια του σχήματος έχουν σταθερές Κ1=100π2Ν/m και Κ2=400π2Ν/m.

Τα σώματα m1=1kg και m2=4kg ισορροπούν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και συνδέονται με ελαστική χορδή που έχει μήκος 2m και μπορεί πάνω της να διαδίδεται εγκάρσιο κύμα με ταχύτητα v=2m/s. Tην χρονική στιγμή t=0 δίνουμε ταυτόχρονα και στις δύο μάζες ταχύτητα μέτρου 3π m/s με φορά προς τα πάνω.
Να σχεδιασθεί η μορφή της ελαστικής μορφής τις χρονικές στιγμές:
i)0,2s              ii)0,5s                     και iii)0,75s.
Ποια θα ήταν η μορφή του σχοινιού στις παραπάνω χρονικές στιγμές αν η δεύτερη μάζα βαλλόταν την στιγμή t=0 προς τα κάτω;
Aρχή των αξόνων να θεωρηθεί το σώμα  m1.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου