Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Στάσιμο κύμα. Στοιχεία και γραφικές παραστάσεις

Ένα τεντωμένο σχοινί εκτείνεται στην διεύθυνση του άξονα Οχ. Με κατάλληλη διαδικασία, κατά μήκος του σχοινιού δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στην θέση  x=0.Tη χρονική στιγμή t=0 το σημείο στο x=0 έχει μέγιστη θετική ταχύτητα. H γραφική παράσταση της ταχύτητας των διαφόρων σημείων της χορδής σε συνάρτηση της θέσης δίνεται από της παρακάτω γραφική παράσταση την στιγμή t=0.

Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης ενός σημείου που βρίσκεται στην θέση x=4m σε συνάρτηση με το χρόνο  είναι

Να βρεθούν:
Α)   Η εξίσωση του στάσιμου κύματος
Β)   Να βρεθεί  η εξίσωση της ταχύτητας  ταλάντωσης  ενός σημείου που βρίσκεται στη θέση χ=7m
Γ)   Να βρεθεί   η εξίσωση της επιτάχυνσης του σημείου που βρίσκεται στη θέση χ=3m
Δ)   Να χαραχθεί ένα στιγμιότυπο  μέχρι χ=16m του στάσιμου κύματος την χρονική στιγμή t=kT+T/12   όπου k=0,±1±2±3 … Ποιά η κατεύθυνση της ταχύτητας των σημείων που βρίσκονται στις θέσεις  x1=3m  , x2=5m  , χ3=7m και χ4=9m τις παραπάνω στιγμές.
E)   Να δοθεί η γραφική παράσταση του πλάτους των διαφόρων σημείων της χορδής από το x=0 μέχρι χ=16m.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου