Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Με LOGO στιγμής…


Τα σώματα Σ1 και Σ με μάζες m1=1kg και m=2kg είναι δεμένα στα άκρα ενός ιδανικού ελατηρίου 0 κατακόρυφο. Στη θέση αυτή το Σ1 απέχει κατά h=0,3m, από το έδαφος. Κάποια στιγμή, την οποία θεωρούμε ως t0=0, αφήνουμε ταυτόχρονα τα σώματα, να πέσουν, οπότε μετά από λίγο το Σ1 προσκολλάται ακαριαία στο έδαφος, χωρίς να αναπηδήσει εξαιτίας της κόλλας ΄΄στιγμής΄΄ που έχει απλωθεί στο δάπεδο. Αν το μέγιστο μέτρο της δύναμης συγκράτησης της κόλλας είναι Fσυγκ,max=30N τότε:
σταθεράς k=100Ν/m και συγκρατούνται όπως στο σχήμα 1, με τον άξονα του ελατηρίου, που έχει το φυσικό μήκος του l
i) Να βρεθεί η απώλεια ενέργειας του συστήματος μόλις το Σ1 κολλήσει στο δάπεδο. ii) Να αποδειχτεί ότι το σώμα Σ θα εκτελέσει ΑΑΤ, μετά την προσκόλληση του Σ1 με το έδαφος και να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσής του.
iii) Να βρείτε πως μεταβάλλεται η δύναμη της κόλλας συναρτήσει της απομάκρυνσης y του σώματος Σ από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσής του και να γίνει η γραφική παράστασή της συναρτήσει του y.
iv) Να βρείτε το μέγιστο επιτρεπτό ύψος hmax που μπορεί να απέχει το Σ1 από το δάπεδο, ώστε αν το σύστημα αφεθεί ελεύθερο η κόλλα να συγκρατεί το σώμα Σ1 ακλόνητο στο δάπεδο.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου