Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Από δεξαμενή σε δεξαμενή


Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή Α που περιέχει νερό σε βάθος h, από την βάση της οποίας ξεκινά ένας σωλήνας διατομής Α1, μέσω του οποίου τροφοδοτείται μια δεύτερη δεξαμενή Β. Από τη βάση της Β δεξαμενής  ξεκινά ένας δεύτερος σωλήνας διπλάσιας διατομής (Α2=2Α1), ο οποίος μεταφέρει νερό σε μια τρίτη δεξαμενή Γ. Στο σχήμα έχουν σημειωθεί οι κατακόρυφες αποστάσεις, μεταξύ των διαφόρων επιφανειών. Αν το ύψος y του νερού στη δεξαμενή Β δεν μεταβάλλεται με το χρόνο, τότε το ύψος y είναι ίσο:
α) y=0,5h,   β)  y=0,75h,   γ) y=1h, δ) y=1,25h.
Η δεξαμενή Α θεωρείται πολύ μεγάλη και η στάθμη του νερού στο εσωτερικό της παραμένει πρακτικά σταθερή.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου