Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Η ανατροπή και η κύλιση

Ερώτηση 1η :
Σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα ομογενές ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, με πλευρές α και 2α, βάρους w. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του δύο οριζόντιες δυνάμεις μέτρου F= 1/4w, όπως στο σχήμα.
i) Αναφερόμενοι στην τριβή που θα ασκηθεί στο στερεό:
α) Θα ασκηθεί πάνω του δύναμη τριβής με φορά προς τα δεξιά.
β) Θα ασκηθεί πάνω του δύναμη τριβής με φορά προς τα αριστερά.
γ) Δεν θα εμφανισθεί δύναμη τριβής.
ii) Αναφερόμενοι στο ενδεχόμενο ανατροπής του ορθογωνίου:
α) Πρόκειται να ανατραπεί γύρω από την κορυφή Γ.
β) Πρόκειται να ανατραπεί γύρω από την κορυφή Δ.
γ) Δεν πρόκειται να ανατραπεί.

Ερώτηση 2η:
Σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του δύο οριζόντιες δυνάμεις μέτρου F, όπως στο σχήμα (η μια στο κέντρο μάζας Ο και η δεύτερη μέσω νήματος που έχουμε τυλίξει γύρω του, στο ανώτερο σημείο Α).
i) Αναφερόμενοι στην τριβή που θα ασκηθεί στον κύλινδρο:
α) Θα ασκηθεί πάνω του δύναμη τριβής με φορά προς τα δεξιά.
β) Θα ασκηθεί πάνω του δύναμη τριβής με φορά προς τα αριστερά.
γ) Δεν θα εμφανισθεί δύναμη τριβής.
ii) Αν ο κύλινδρος κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει), τότε το μέτρο της ασκούμενης τριβής είναι:
α) Τ=0,   β) Τ= 1/3 F,    γ) Τ= 2/3 F,   δ) Τ=F.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου