Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

238. Περιστροφή ράβδου-m (II)


Μια ράβδος ΑΒ, με μάζα Μ=6Kg και μήκος L=1,6m μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της Κ. Αρχικά η ράβδος ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση ώστε το άκρο της Β να βρίσκεται κάτω από τον άξονα περιστροφής.
Α) Μια σημειακή μάζα m= 1Kg, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ και συγκρούεται ελαστικά με τη ράβδο. Για ποια τιμή της ταχύτητας υ μπορούμε να πετύχουμε ανακύκλωση της ράβδου;   
Β) Έστω ότι στο σημείο Γ της ράβδου με (ΒΓ)=(ΓΚ) υπάρχει στερεωμένη και μια δεύτερη σημειακή μάζα m= 1Kg.
Αν η κρούση θεωρηθεί ελαστική και ότι η κινούμενη μάζα m τόσο πριν όσο και μετά την κρούση κινείται οριζόντια, τότε να υπολογιστεί η τιμή της ταχύτητας υ, ώστε να πετύχουμε οριακή ανακύκλωση του συστήματος της ράβδου και της μάζας m.
Δίνονται για τη ράβδο Ιcm=×Μ×L2 και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου