Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού 2018

Στο κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος εμβαδού βάσης S=400cm2 περιέχεται ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ=800Kg/m3 . Το ύψος της στήλης του υγρού μέσα στο δοχείο είναι H=0,6 m και το υγρό είναι σε επαφή με λείο έμβολο (Ε) μάζας m, πάχους d =Η/12 και πυκνότητας ρΕ= 4ρ,  που ισορροπεί συνδεδεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=640N/m στο άλλο άκρο του οποίου ισορροπεί σώμα (Σ) ίσου βάρους με το έμβολο (Ε).Μετατοπίζουμε το σώμα (Σ) προς τα πάνω μέχρι τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου και τη χρονική στιγμή t0=0 το αφήνουμε ελεύθερο. Το σώμα (Σ) εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά k στη διάρκεια της οποίας το έμβολο (Ε) ισορροπεί.
Η συνέχεια:
Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου