Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Στροφορμή Γης


Γνωρίζουμε ότι η Γη έχει δύο στροφορμές, μία λόγω περιστροφής γύρω από τον Ήλιο και μία λόγω
της ιδιοπεριστροφής της.
Α. Πόση είναι η ιδιοστροφορμή της, (spin);
Β.
i) Πόση είναι η στροφορμή της Γης ως προς το κέντρο του  Ήλιου;
ii) Πόση είναι η στροφορμή της Γης κατά τον άξονα που διέρχεται από τον ήλιο και είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς;

Δίνονται:
Η μάζα της Γης είναι  Μe=5,97·1024kg και η ακτίνα της Re=6,38·106m. Η ακτίνα περιφοράς γύρω από τον Ήλιο είναι περίπου rs,e=1,50·1011m θεωρώντας την τροχιά κυκλική. Η περίοδος περιφοράς γύρω από τον Ήλιο είναι Tτρ.=365,25 μέρες, και η περίοδος περιστροφής γύρω από τον εαυτό της Tspin=23hr 56min.
Ο άξονας ιδιοπεριστροφής της Γης παρουσιάζει μια κλίση (tilt) περίπου 23,5º σε σχέση με την κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς της.
Η ροπή αδράνειας της Γης ως προς άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της είναι Ιcm=0,4·Μe·Re2 θεωρώντας τη Γη ομογενή συμπαγή σφαίρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου