Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ο λόγος μεταβολής της στροφορμής…

Δύο ράβδοι ρ1 και ρ2 με μάζες Μ1 και Μ2 και μήκη 1 και ℓ2=2ℓ1 αντίστοιχα αρθρώνονται από τα
σημεία Α και Β όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Οι ροπές αδράνειας της κάθε ράβδου περί άξονα που διέρχεται από το άκρο της καθεμιάς είναι Ι1= ⅓·M112 και Ι2= ⅓·M222. Οι ράβδοι ανυψώνονται σε κατάλληλα ύψη και συγκρούονται ελαστικά στην κατώτερη θέση όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η ράβδος ρ1 φέρει αβαρές εξόγκωμα στο άκρο της αμελητέων διαστάσεων ώστε στη διάρκεια της κρούσης να έρχονται σε επαφή τα άκρα των δύο ράβδων. Θεωρούμε ότι οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της κρούσης μένουν σταθερές. Ο λόγος του μέτρου της μεταβολής της στροφορμής, |ΔL1| της ράβδου ρ1 προς το μέτρο της μεταβολής της στροφορμής,  |ΔL2| της ράβδου ρ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης ως προς την άρθρωση της κάθε ράβδου είναι:


α)  |ΔL1|/  |ΔL2|=1                β) |ΔL1|/  |ΔL2|=1 /2                γ)  |ΔL1|/  |ΔL2|=2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου