Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Σε πλήρη αντιστοιχία


Δύο ράβδοι Ρ1 και Ρ2 αρθρώνονται από κοινό σημείο Ο που περνά από το άκρο της κάθε μιας. Η κάθε ράβδος έχει ροπή αδράνειας Ι1 και Ι2 αντίστοιχα. Κάποια στιγμή οι ράβδοι έχουν γωνιακές ταχύτητες ω1 και ω2 αντίστοιχα και συγκρούονται ελαστικά.
Να βρείτε σχέσεις, (εκφράσεις) που να δίνουν τις γωνιακές ταχύτητες των ράβδων στο τέλος της κρούσης συναρτήσει των μεγεθών ω1, ω2, Ι1 και Ι2.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου