Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ένα αυτοκίνητο κινείται.

1
Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα προς τα  δεξιά σε οριζόντιο δρόμο και στο σχήμα βλέπουμε τον ένα τροχό του.
i) Αν η ταχύτητα του σημείου Α, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας του, κατευθύνεται στο ψηλότερο σημείο Β του τροχού, τότε:
α) Ο τροχός κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει)
β) Ο τροχός ολισθαίνει.
ii) Το σημείο Γ μιας οριζόντιας ακτίνας του παραπάνω τροχού έχει επιτάχυνση, όπως στο διπλανό σχήμα. Τότε το αυτοκίνητο:
α) Κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.
β) Επιταχύνεται.
γ) φρενάρει.
iii) Στη διάρκεια μιας άλλης κίνησης, υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητο επιταχύνεται αυξάνοντας την ταχύτητά του. Στη διάρκεια αυτή, το σημείο Δ μιας κατακόρυφης ακτίνας του τροχού, έχει επιτάχυνση η οποία κατευθύνεται στο κέντρο Ο του τροχού, όπως στο σχήμα. Ο τροχός του αυτοκινήτου:
α) Κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει)
β) Ολισθαίνει.
γ) σπινάρει.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Για καλύτερη ευκρίνεια στα δύο τελευταία σχήματα, ο τροχός σχεδιάστηκε ως ένας δίσκος…
Ένα αυτοκίνητο κινείται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου