Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

230. «Ανάποδος» TorricelliΤο κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδό διατομής Α=8cm2  και περιέχει νερό μέχρι ύψους H=0,2m που το θεωρούμε σταθερό. Στην κάτω βάση του δοχείου υπάρχει εφαρμοστό έμβολο μάζας m=400g. Ασκούμε στο έμβολο κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=20N με φορά προς τα πάνω όπως φαίνεται στο σχήμα.
Σε απόσταση h=12,2 cm από την πάνω βάση του δοχείου ανοίγουμε μια οπή εμβαδού σ<<Α.
Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής του νερού.
Δίνονται για τις πράξεις ρν=1000 Kg/m3 , Pατμ=105 Pa  και g=10 m/s2.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου