Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Πότε δημιουργείται στάσιμο κύμα;

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα κύμα με εξίσωση:
y=Α∙ημ(ωt-2πx/λ)
Το παραπάνω κύμα μπορεί να συμβάλει με ένα δεύτερο κύμα που διαδίδεται στο ίδιο μέσο, με εξίσωση:
α) y1 = Α∙ημ(ωt+2πx/λ)
β) y2 = -Α∙ημ(ωt+2πx/λ)
γ) y3 = Α∙ημ2π(t/Τ+x/λ+ ¼ )
δ) y4 = Α∙ημ(ωt-2πx/λ-π/3)
i) Σε ποιες περιπτώσεις θα έχουμε σχηματισμό στάσιμου κύματος στο ελαστικό μέσον;
ii) Σε ποια ή ποιες περιπτώσεις το στάσιμο κύμα που θα σχηματισθεί θα έχει κοιλία στη θέση x=0;
iii) Στις περιπτώσεις που δεν σχηματίζεται στάσιμο κύμα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συμβολής;
ή
1 σχόλιο: