Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Περί κρούσεων ο λόγος

Σφαίρα Σ1 μάζας m1=m που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ, συγκρούεται μετωπικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 ίδιας ακτίνας και μάζας m2=2m. Αμέσως μετά την κρούση η σφαίρα Σ2 διασπάται σε δύο κομμάτια ίσων μαζών που κινούνται με ταχύτητες ίδιου μέτρου οι οποίες σχηματίζουν με την οριζόντια διεύθυνση xx΄ ίσες γωνίες ˆ θ με 0 < θ°< 90° , ενώ η σφαίρα Σ1 ακινητοποιείται. Για τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κομματιών της σφαίρας Σ2 ισχύει ότι:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου