Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Παίζοντας με ένα σώμα και ένα ελατήριο

Από ελατήριο σταθεράς k και φυσικού μήκους lo , κρεμάμε σώμα μάζας Μ και το αφήνουμε να ταλαντωθεί από τη θέση φυσικού μήκους(Φ.Μ.).
Κατόπιν κόβουμε το ελατήριο στη μέση και κρεμάμε το σώμα μάζας Μ  και το θέτουμε σε ταλάντωση από τη θέση φυσικού μήκους (Φ.Μ.’) lo /2 . Αφού αποδείξετε ότι  το σώμα θα κάνει Α.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση, να υπολογίσετε:
  1. Το λόγο των περιόδων τους Τ′/Τ
  2. Το λόγο των πλατών τους Α′/Α
  3. Το λόγο των ενεργειών ταλάντωσής τους Ε′/Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου