Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Πως θα τα τοποθετήσουμε;

Σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30ο αφήνουμε να κινηθούν μαζί ένας κύβος μάζας m1=6kg και μία ομογενής συμπαγής σφαίρα μάζας m2=10kg και ακτίνας R με δύο τρόπους,  την διάταξη 1 και τη διάταξη 2.
 Ο κύβος δεν εμφανίζει τριβές με το κεκλιμένο επίπεδο ούτε με τη σφαίρα. Η σφαίρα μπορεί να κυλίεται και ο συντελεστής οριακής τριβής ολίσθησης μεταξύ της σφαίρας και του κεκλιμένου επιπέδου είναι μορ=0,5. Αρχικά συγκρατούμε τη σφαίρα και τον κύβο ακίνητα με το χέρι μας και μια χρονική στιγμή που θεωρούμε μηδέν αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο. Οι διαστάσεις των σωμάτων είναι τέτοιες ώστε η ευθεία που ενώνει τα κέντρα μάζας των σωμάτων να είναι παράλληλη στην ευθεία του κεκλιμένου επιπέδου.
Α) Υποδείξτε σε ποια απο τις δύο διατάξεις τα σώματα μπορούν να κινηθούν μαζί με κοινή επιτάχυνση κέντρου μάζας.
Συνέχεια εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου